10 jaar Vox MAGO

Koorzingen is niet alleen een organisch gebeuren; het overstijgt de aandacht voor een verzorgd stemgebruik. Met deze visie, gevormd door niet alleen het toepassen van allerlei vocale verworvenheden, maar ook de individuele ervaring van bijvoorbeeld de zangles, ging ik in 2002 met volle overgave de uitdaging aan om het vak “koor” gestalte te geven. Het ging echter om een koor van de academie.

Geen makkelijke opgave als er nog niet echt een vocale traditie bestaat…

Van enkelingen naar een groep

Bij de prille start van het vak “koor” in september 2002 was de term “groep” nog niet bijster accuraat. Enkele individuen bestaande uit een vijftal dames en één verdwaalde heer vormden de eerste invulling van “het koor”. Het aantal leerlingen in het koor groeide snel vanuit de combinatie met de lessen zang die ik begon te geven. In het begin realiseerden we kleine projecten binnen de academie, op maat van de leerlingen. Barokke melodieën stonden toen al op het programma. Ik herinner me nog levendig dat er ook een aantal leerlingen viool steeds bereid waren om mee te spelen op die toonmomenten. Projectmatige producties leidden met andere woorden tot een duidelijk afgebakend geheel waarin er naast aan vocaal-technische zaken ook veel aandacht werd – en nog steeds wordt – besteed aan correct taalgebruik en de verbinding van de uitvoeringspraktijk met de juiste stijl.

De naam “Vox Mago” kreeg zijn doop in 2008, wanneer de toenmalige groep de extra uitdaging aankon om een reguliere auditie te overstijgen. We vertolkten toen een avondvullend programma met Händels Alexanders Feast op het programma, voor het eerst buiten de vertrouwde muren van de academie. Ook al bereikten we nog geen perfectie, we waren wel al een ontzettend gedreven groep enthousiastelingen die op het podium het beste van zichzelf gaven, instrumentaal begeleid door leerlingen van het instrumentaal ensemble onder impuls van Inge Van Esch en andere collega’s die het orkest vervoegden. De toon was gezet: we zouden een nieuw muzikaal elan kunnen realiseren.

Reflectie…

Om de ingeslagen weg verder te kunnen realiseren, werd groepsdynamiek een waarde van groot belang. Zo ontstonden “bedankingsetentjes” na elk concert en later kwam er een jaarlijkse barbecue. Deze occasionele activiteiten zijn tegenwoordig een echte traditie geworden. Het zijn telkens weer fijne momenten waarop we reflecteren over het voorbije jaar en alle fantastische momenten samen herbeleven.   

Programmatie en stijldiversifiëring

Vox Mago’s programmatie van de voorbije jaren is op zijn minst divers te noemen. Op onze website www.voxmago.be  kan u het overzicht bewonderen. De stijgende ambitie geeft blijk van de kwalitatieve groei die het koor Vox Mago en het instrumentaal ensemble wisten te realiseren. Bovendien wordt deze groei vertaald in het trouwe enthousiasme van enkele koorleden van het eerste uur, op wie we na 10 jaar nog steeds kunnen rekenen.[1] Het jarenlange wekelijkse engagement van zowel zij als de nieuwe koorleden die we sinds 2008 konden verwelkomen, bevestigen opnieuw de exponentiële groei van Vox Mago.

In de variërende aangeboden programmatie poogden we steeds een zo stijlgetrouw mogelijke uitvoeringspraktijk na te streven. Op die manier beleven en verwerven de leerlingen van Vox Mago zeer praktijkgericht de diverse vaardigheden die nodig zijn om tot een geslaagde uitvoering te komen. In koor zingen is namelijk heel wat meer dan nootjes verwerven en afranselen. Ieder individu is bepalend voor de totaalklank van een koor. Een doordacht en correct stemgebruik is voor elke zanger van groot belang. Niet enkel moet een stem de nodige technische kwaliteiten weten te vertalen in een bepaalde klankkleur, ook moet die stem zich beheerst aanpassen aan medezangers om samen een partijklank te bekomen. Zo bestaat een groep niet alleen uit individuen, maar wordt het individu ook de groep, en de auditieve en daaraan gekoppelde visuele uitstraling is voor een publiek meteen merkbaar. Een hoogtepunt van onze letterlijke samenhorigheid is ongetwijfeld de productie David van Reissiger uit 2015. Dit romantische oratorium bood een prachtige podiumkans en etaleerde uitbundig de groei die het koor doormaakte.

Differentiatie … en vocale traditie

Naarmate het koor blijft groeien, groeit ook de differentiatiedrang binnen het koor. Een grote groep zangers aan het werk houdt immers ook een aantal beperkingen in. Een antwoord op verlangens om in kleinere groep aan bod te komen konden we bieden door kleinere producties te organiseren – kleinere producties, maar met evenveel inzet, toewijding en energie. Geslaagde voorbeelden zijn Buxtehude (2012), Bach (2014) en Charpentier (2016). Een nieuwe kans om Vox Mago Mini aan het werk te horen, bieden de concerten op 7 en 8 december 2018 met cantates van Telemann, Graupner en Heinichen.

Het koorverhaal zet zich overigens verder binnen de school. Het stemt me heel positief dat er binnen de school werd gekozen om een kinder- en jeugdkoor op te richten. Onder de ontzettend gepassioneerde leiding van Johannes de Wilde weten deze groepen telkens geïnspireerde concert te geven. Het bestaan van dit kinder- en jeugdkoor creëert ook een doorstromingsmogelijkheid waar we binnenkort hopen van te genieten, en ook een aanbod om in onze academie te kunnen zingen van 6 tot 106.

10 jaar Vox Mago – voor en achter de schermen

Concerten vormen altijd een uitdaging: zowel in de muzikale programmatie als in de vorm van de uitdaging om voor de koristen voldoening en een groeikans te verwezenlijken. Er mag dan wel een vaste kern zijn; het is in september telkens een verrassing welke nieuwe mensen het koor zullen vervoegen, en laat dit nu net een essentieel criterium zijn om rekening mee te houden. De basis van de programmatie is steeds de zoektocht naar originele invalswegen: gekende namen gekoppeld aan minder uitgevoerde werken, of pareltjes die de muziekgeschiedenis minder goed doorstonden maar toch meer dan een kans verdienen om geprogrammeerd te worden.

Pareltjes uit de muziekgeschiedenis zal Vox Mago ook op 4 en 5 mei in de O.L.V. ter Hoyenkerk in het Begijnhof laten weerklinken. De driekorige Missa Scala Aretina van de Catalaan Francesco Valls is een prachtig voorbeeld. Koor 2 en 3 zal Vox Mago invullen, en het eerste koor is solistisch bezet. Daarmee blijft Vox Mago trouw aan de typisch Spaanse invulling van deze muziek, nog een restant van de renaissancepraktijk die we bij enkele polyfonisten terugvinden. Dit werk vraagt bovendien een instrumentale bezetting met een barokorkest met darmsnaren en een pitch waarbij a’ 415 Hertz is.

De instrumentale bezetting van het barokorkest in de mis van Valls biedt een unieke kans om het verschil te aanhoren met het tweede werk dat geprogrammeerd staat: het zelden uitgevoerde Dettingen Te Deum van Händel, waarin houtblazers mee de bune versterken. Wordt u ook benieuwd naar het verschil in klankkleur waarin klanktransparantie bij Valls overgaat naar een diepere klankbeleving in Händels oratorium? We verwelkomen u heel graag op ons feestelijke jubileumconcert, waarbij uiteraard ook een glaasje bubbels hoort waarvan u kan meegenieten.

Tot slot wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om alle zangers en instrumentisten individueel uitdrukkelijk te danken voor het gestelde vertrouwen. Woorden schieten te kort om gestalte te geven aan de daden van het dagelijkse bestuur, die het mogelijk maakt om de dynamiek die er steeds is te vertalen in organisatie en logistiek. Zonder dit kader zou het onmogelijk zijn om te genieten van wat gerealiseerd wordt, iets waar nooit genoeg bedankt voor kan worden!

[1] Toch de moeite om volgende mensen even te vermelden in hun jarenlange trouwe inzet voor het koor en orkest: Lily Steyaert, Charlotte Grootaert, Martine Blondeel, Stijn Bousard, Stefan Bauwens en Tom D’Haeyer; alsook de collega’s Helena Maes, Marc Maes, Inge Van Esch en Brigitte Stepman.

Praktische info

  • vrijdag 4 mei en zaterdag 5 mei om 20u15
  • deuren: 19u30
  • OLV Ter Hoyenkerk, Lange Violettestraat, Gent
  • info & tickets: www.voxmago.be
  • VVK, 65+, studenten: € 15
  • ADK: € 18
  • -12 jaar: gratis