Praktisch
Inschrijven kan van 15 mei (vanaf 14u) tot 30 september 2023.
Raadpleeg de Traject-pagina van jouw optie om te zien welke vakken je dient te volgen. Klik door op het vak om het uurrooster en meer info te bekijken. Of ga meteen naar het vak of de leerkracht van jouw keuze en bekijk daar het uurrooster.

 

Wat heb je nodig?

Identiteit, attesten, betaling.

eID/KidsID
 • Wie voor de eerste keer inschrijft, heeft zijn rijksregisternummer (op eID-kaart) nodig.
Attesten
 • Leerlingen die reeds enige studie aan een andere muziekacademie hebben gevolgd, moeten hun attesten van gedane studies mailen op het moment van inschrijven.
 • Attesten van VDAB dienen geldig te zijn op het moment van inschrijven.
 • Attesten dienen gemaild te worden op het moment van inschrijven.
 • Studenten t.e.m. 24 jaar genieten voortaan automatisch van ons gunsttarief en hoeven geen attest in te dienen!
Betaling
 • Bij online inschrijving verloopt de betaling ook online. Wanneer u inschrijft in inze academie (Poel 17 - enkel na afspraak) dan kan u enkel via bancontact te betalen.
 • Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.
 • Speciale betalingsmodaliteit enkel mogelijk voor het onverminderd inschrijvingsgeld ten bedrage van € 402

Toelatingsvoorwaarden

Voorwaarden aan dewelke je dient te voldoen om te kunnen inschrijven.

Algemeen
 • minimum 6 jaar voor 31 december van lopend schooljaar of ingeschreven in het eerste leerjaar van het basisonderwijs
 • vanaf 6 jaar (of 1ste leerjaar) kan er initiatie gevolgd worden
 • vanaf 8 jaar (of 3de leerjaar) kan er meteen gestart worden met een instrument
 • uitzondering: kleuterdans kan al vanaf 4 jaar
(Her-) oriëntatie

Wie reeds over een zekere kennis beschikt, kan toegelaten worden in elk leerjaar. Het is de leerkracht die een leerling evalueert en na een proef een proces verbaal opstelt waarbij hij de leerling tot een bepaalde graad (her-) oriënteert.

Inschrijvingsgeld 2023-2024

UitPAS tarieven, standaard tarieven, tarieven met korting.

Houders van een UiTPAS met kansentarief kunnen genieten van uitzonderlijke gunsttarieven:
 • volwassen met korting: € 50
 • kinderen met korting: € 30

Beeld

In het domein Beeld (enkel Evergem) hanteren we volgende prijzen:
 • -12 jaar: € 176 / € 149 (materiaal inbegrepen)
 • 12-18 jaar: € 201 / € 174
 • 18-25 jaar: € 188
 • 25+: € 402 / € 188

Inschrijven voor Beeld is enkel mogelijk online. Alle info: info.beeld@kunst-academie.be

Muziek, woord, dans

6 - 18 jaar
111/84
 • als de ll. de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar of in het 1ste leerjaat zit

 • als de ll. de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • door gediplomeerde leerkrachten

18 - 25 jaar
188
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar

 • geen verminderd tarief mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

25+ jaar
402/188
 • als de ll. de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar

 • voorwaarden verminderd tarief: zie lager

 • betaling in 2 fasen mogelijk

 • door gediplomeerde leerkrachten

Kleuterdans
125
 • als de ll. de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt op 31 december van het schooljaar

 • door gediplomeerde leerkrachten

Vanaf 6 jaar (of 1ste leerjaar) kan er initiatie gevolgd worden, vanaf 8 jaar (of 3de leerjaar) kan er meteen gestart worden met een instrument. Kleuterdans kan al vanaf 4 jaar.
Wie het volledige bedrag van 402 euro dient te betalen, kan bij inschrijving de helft betalen en de andere helft ten laatste op 30 september 2023. Neem hiervoor eerst contact op met .
Uitschrijven met recuperatie van uw inschrijvingsgeld kan enkel tot eind september. Na september kan u uw inschrijvingsgeld niet meer recupereren.
Leerlingen Dans dienen de nodige kledij aan te schaffen via hun leerkracht.

Voorwaarden verminderd tarief

Voldoe je aan een van de voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld (mits het voorleggen van de vereiste attesten).

Hieronder vindt u een overzicht van de toepassingsredenen voor het verminderd tarief. Enkel geldig indien u bij inschrijving het voorziene attest kan voorleggen! Voor sommige onderstaande verminderingsvoorwaarden kunt u een voorbeeldattest inkijken.

§1. Om in aanmerking te komen voor het verminderde inschrijvingsgeldmoet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:
Voorwaarde
Bewijzen/attesten
 • 1. Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of personen ten laste daarvan.
  Mits attest vanwege RVA of VDAB geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
 • 2. Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid.
  Mits attest vanwege RVA of VDAB geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
 • 3. Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.
  Mits attest vanwege OCMW geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
  Personen ten laste hebben ook recht op deze korting mits bovenstaand attest + een attest ‘samenstelling van het gezin’ (de uitkeringsgerechtigde moet de referentiepersoon zijn)
 • 4. Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen.
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
 • 5. Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen.
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
 • 6. Voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn.
  Mits attest geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
 • 7. Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%).
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
 • 8. In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven.
  Mits attest geldig op datum van inschrijving of uitgereikt in september.
 • 9. Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten.
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
 • 10. Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
  Geen voorbeelddocument beschikbaar.
§2. Een leerling die ten laste is van een persoon die aan minstens een van de voorwaarden voldoet, vermeld in paragraaf 1, komt eveneens in aanmerking voor het verminderde inschrijvingsgeld.
§3. Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld:
 1. als op de dag van de inschrijving een ander lid van de leefeenheid waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld al heeft betaald in dezelfde of een andere academie
 2. voor iedere extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.
§4. In afwijking van paragraaf 1 en 2 komt een leerling die op de dag van inschrijving niet aan minstens een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 en 2, voldoet, in aanmerking voor vermindering onder de voorwaarde dat de leerling in de maand september eraan voldoet.
§5. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het recht van een leerling aangetoond wordt.

Hoe inschrijven?

Het inschrijven verloopt momenteel online. Zit je met vragen of heb je hulp nodig, contacteer ons dan (, 09 225 04 79) of kom langs op ons onthaal.

De procedure voor online inschrijven verloopt in 2 stappen:

 1. registreren: aanmaken account/toevoegen leerling
 2. het eigenlijke inschrijven

Eens ingeschreven neem je zelf contact op met je leerkrachten om een een dag en uur af spreken. Het e-mail-adres vind je terug op de pagina van jouw leerkracht.


Leerlingen die online wensen in te schrijven dienen een account aan te maken en de leerling toe te voegen aan hun account.

stappenplan

Het volledige stappenplan staat beschreven in deze pdf:

Bekijk stappenplan

Schrijf je in via je aangemaakte account op mijnacademie.
Inschrijven

Eens ingeschreven neem je zelf contact op met je leerkrachten om een een dag en uur af spreken. Het e-mail-adres vind je terug op de pagina van jouw leerkracht.


FAQ bij inschrijvingen...

Stappenplan bepalen leerkracht

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem, Drongen en Oostakker. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact

Ondernemingsnummer & BTW

 • RPR Gent - 0267 383 270
 • BTW BE267 383 270